GRUPS D’APROFUNDIMENT

Les tríades TERRA, HUMÀ i TRASCENDENT estaran conduïdes per un relator que facilitarà el treball dels anomenats Grups d’aprofundiment. El relator seguirà i facilitarà el treball dels grups d’aprofundiment que reflexionaran a partir d’unes pautes. Aquests grups es constituiran a partir de les pròpies entitats o bé a títol individual. El material de reflexió i reflexionat serà introduït en el web perquè els altres grups hi tinguin accés.


TERRA

Dissabte, 19 de juny del 2021.

GRUP D’APROFUNDIMENT.
Conclusions i Redactat del Grup d’Aprofundiment de TERRA.

Lloc: Convent de Les Caputxines (c. Talamanca, 5-7).
Hora: de 10 a 13 h.


HUMÀ

Dissabte, 20 de novembre del 2021

GRUP D’APROFUNDIMENT.
Conclusions i Redactat Grup d’Aprofundiment D’HUMÀ.

Lloc: Convent de Les Caputxines (c. Talamanca, 5-7).
Hora: de 10 a 13 h.


TRANSCENDENT

Dissabte, 19 de febrer del 2022.

GRUP D’APROFUNDIMENT.
Conclusions i Redactat del Grup d’Aprofundiment de TRANSCENDENT.

Lloc: Convent de Les Caputxines (c. Talamanca, 5-7).
Hora: 10 a 13 h.


PAUTES O GUIÓ DE TREBALL PELS GRUPS D’APROFUNDIMENT

 • Els membres dels grups d’aprofundiment disposen del text de cada ponència (via web).
 • Es parteix d’unes preguntes o punts de reflexió suggerits pel ponent.
 • Es disposa d’una selecció de textos o cites significatives.
 • Es dona una bibliografia i filmografia bàsiques per poder continuar aprofundint en el tema.

Pautes per a cada sessió:

 1. Un moment inicial de silenci, d’autopresència, de consciència de presència dels altres i del lloc on ens trobem. Es tracta de que puguem trobar-nos integralment en les reunions, i no només a través de la franja mental de les idees.
 1. Breu recordatori del tema per part del moderador/a, que a continuació dóna torn de paraula per respondre a aquestes qüestions:
 1. Com em ressona aquesta temàtica i com m’interpel.la personalment?

[En el cas dels grups per entitats:]

 1. Com reforça la raó de ser de la nostra entitat? Com queda enriquida amb aquest contingut? Com pot fer significativa la nostra missió per la ciutat?

[En el cas dels grups compostos per individualitats]:

 1. Quina repercussió pot tenir aquest tema en la convivència de cada dia? Com faria canviar la visió de la gent? Quins valors ciutadans i personals en sortirien?
 1. Pensar i proposar una acció o actuació concreta perdurable a la ciutat sobre aquesta qüestió.
 1. Moment final de silenciament i, si s’escau, compartir el ressò de la reunió.

******

En tot grup caldrà que hi hagi un moderador/a de la reunió i un/a secretari/a que prendrà nota del que es parla en la reunió. El secretari enviarà el resum del contingut de la reunió la web de “Travessa vers el 2022”.

Cal establir una relació del coordinador/a d’àrea amb cada grup, que es farà a través del moderador/a.

 1. La reflexió dels grups sedimentaran al final de cada cicle, en tres matinals de dissabte (10.00-13.00): Terra (19 de juny) / Humà (20 de Novembre) / transcendent (19 de febrer) on es maduraran els compromisos consensuats de cada àrea.
 1. Com a fruit de tot aquest treball de reflexió i debat, durant el simposi del Març del 2022 caldrà arribar a uns compromisos consensuat per part de tota la ciutat en cadascú dels tres àmbits.

Podeu descarregar tot aquest guió pels grups d’aprofundiment clicant aquí.