Neteges perimetrals

Teixint vincles entre ciutat i entorn


Concepte general

Proposem un seguit d’accions de neteja en diferents indrets de l’entorn de Manresa amb un caràcter ritual i simbòlic. La intenció és netejar físicament espais de natura, contribuint així a la millora de l’entorn en alguns llocs que, a més, es corresponen amb l’anomenada “Anella Verda”. Però també realitzar una neteja i una purificació a un nivell més subtil, en consonància amb l’esperit del grup Inspiració 2022. Prenent com a punt de partida el que anomenem una Geografia Sagrada, les accions tindran lloc preferentment a l’entorn d’alguns dels llocs sagrats de la ciutat. En base a això combinarem tres eixos:

Eix espacial i simbòlic

La ciutat com un mandala urbà

Podem concebre la ciutat i el seu entorn com un mandala urbà que, de manera esquemàtica, en el seu cor té un nucli dur, que és l’antiga ciutat medieval encerclada en la seva muralla i amb els diferents portals, i està envoltada per una perifèria, que és el seu entorn natural. Seguint una simbologia arquetípica i bàsica, el nord d’aquesta forma urbana té una correspondència amb l’estrella polar, amb el sentit de direcció, amb l’hivern; el sud, amb l’estiu i la part més social; l’est, amb l’albada, la idea de renaixement, amb l’equinocci de primavera i (en el cas de Manresa) amb el culte dedicat a la Verge de l’Alba, a la Seu; i l’oest, amb la mort, amb la transmutació, amb l’equinocci de tardor i (en el cas de Manresa) amb l’antic culte de la Verge de Valldaura. En les diferents sortides seguirem al llarg de l’any les quatre estacions mitjançant els punts cardinals. Ho farem començant a rodar per aquest mandala urbà per l’est (punt de l’albada i espai de naixença) i continuarem en el sentit que en Geobiologia es considera tel·lúric; és a dir, de la dreta cap a l’esquerra, com les agulles del rellotge.

Fent una paral·lelisme amb el cos humà, el nucli de la ciutat vindria a ser el seu cos físic, format per edificis i carrers, mentre que l’entorn natural podria equiparar-se amb els cossos subtils que l’envolten i li confereixen vida. Tal com hem dit, ens proposem fer una neteja tant de la part física com a nivell àuric. Dit d’una altra manera, amb aquestes caminades rituals voldríem interactuar i dialogar sobretot amb aquella part de l’entorn on vivim que és més sagrada, que és invisible però que ens sustenta.

Eix temporal

El cicle de les quatre estacions

Les accions tindran lloc un cop al mes agrupades en tríades al llarg de l’any (amb una pausa situada als mesos d’estiu). Per tant, en total les accions seran 9, un número tradicionalment associat a la Divinitat. Hi haurà tres accions a la primavera (corresponents al sector est i també sud de Manresa, incloent així els mesos que tocaria a l’estiu), tres accions a la tardor (corresponents al sector oest) i tres accions a l’hivern (corresponents al sector nord).

Eix temàtic

La tríada cosmoteàndrica

Cada triada d’accions es vincularà també a un dels tres eixos temàtics sobre els quals s’estructura el simposi que preparem des del Grup Inspiració 2022. Aquests eixos de tríades s’inspiren en el concepte cosmoteàndric proposat per Raimon Panikkar i els anomenem Terra (les tres primeres sortides tindran aquest eix temàtic), Home (les següents tres sortides) i Transcendent (les tres darreres sortides).


Format de les accions-rituals

Cada acció ritual es portarà a terme els primers dissabtes de mes, de 10 a 13 hores, i constarà de les següents parts:

 • Trobada Normalment en un dels antics portals de la ciutat, situat a l’est, oest o nord (ja sigui literal o simbòlic). Aquí s’explicarà el sentit simbòlic d’aquest portal, de l’estació i de l’eix temàtic, i es recordarà el sentit general de l’acció.
 • Marxa meditativa i neteja. El grup emprendrà una marxa amb una actitud introspectiva i conscient. Quan  s’arribi a l’indret en qüestió es procedirà la seva neteja, seguint les pautes donades. Cal recordar que no es tracta només d’una neteja de la brossa que hi pugui haver, sinó també d’un treball individual i col·lectiu a un nivell més profund a través de la intenció i de l’estat de consciència dels propis participants, de manera que tot l’indret quedi impregnat d’una vibració alta i neta.
 • Finalització amb una ofrena i ritual. En el santuari o el lloc que s’hagi escollit es farà primer una explicació o es llegirà un text sobre la significació de l’indret. Tot seguit es pot realitzar una ofrena ritual, per exemple de coses que hagin recollit els participants perquè els hagin semblat per algun motiu especials. Per cloure es farà un silenci-meditació conjunt que, en algunes ocasions, pot anar acompanyat d’un toc de celebració, amb música, dansa o accions artístiques.

Proposta de 9 itineraris a 9 llocs sagrats de l’entorn de Manresa

Terra. Primavera/Estiu. Portal de Galceran Andreu (sectors Est i Sud)

 • La Seu. Data: dissabte 10 d’abril de 2021. Lloc de trobada: Parc de la Seu. Sortida pel portal est (Galceran Andreu). Hora: 10 h. Caminada i sector a netejar: entorn del Puig Cardener, camí dels Corrals, etc. Finalització al Parc de la Seu. Hora: 13 h. 
 • Sant Pau i Pou de Llum. Data dissabte 8 de maig de 2021. Lloc de trobada Parc de la Seu. Sortida pel portal est (Galceran Andreu). Hora: 10 h. Caminada i sector a netejar: bosc de ribera fins a la font de Sant Pau, entorn del Pou de Llum. Finalització: Pou de Llum. Hora: 13 h. 
 • La Guia i antic monestir de Sant Cristòfol. Data: dissabte 5 de juny de 2021. Lloc de trobada: Parc de la Seu. Sortida pel portal est (Galceran Andreu). Hora: 10 h. Caminada i sector a netejar: entorn de la Guia i creu de la Guia, altiplà de Santa Caterina. Finalització: antic monestir de Sant Cristòfol. Hora: 13 h. 

Home. Tardor. Portal de Valldaura (sector Oest)

 • Font de Neptú. Data: dissabte 4 de setembre de 2021. Lloc de trobada: Plaça Valldaura. Sortida pel portal Oest (Valldaura). Hora: 10 h. Caminada i neteja pel Passeig del Riu i Parc del Cardener. Finalització a l’entorn de la Font de Neptú. Hora: 13 h. 
 • Turó de Puigberenguer. Data: dissabte 2 d’octubre de 2021. Lloc de trobada: Plaça de Crist Rei.  Hora: 10 h. Caminada i neteja al turó de Puigberenguer. Finalització en un mirador del Puigberenguer amb vistes sobre la ciutat. Hora: 13 h. 
 • Joncadella. Data: dissabte 6 de novembre de 2021. Lloc de trobada: Pont Llarg (passada l’avinguda Universitària). Hora: 10 h. Caminada pel camí de Joncadella (que surt de l’Escorxador) i neteja o bé de sectors del camí o bé de l’entorn de Joncadella. Finalització a Joncadella. Hora: 13 h. 

Transcendent. Hivern. Portal de Sant Domènec (sector Nord)

 • Parc de l’Agulla. Data: dissabte 4 de desembre de 2021. Lloc de trobada: Centre de Visitants del Parc de l’Agulla. Hora: 10 h. Caminada i neteja en algun tram del camí cap al Parc de l’Agulla o bé del camí de la Séquia. Col·laboren Ampans i Parc de la Sèquia. Finalització al Parc de l’Agulla. Hora: 13 h. 
 • Santuari de la Salut. Data: dissabte 8 de gener de 2022. Lloc de trobada: Santuari de la Salut de Viladordis. Hora: 10 h. Caminada i neteja al bosc de les Marcetes. Finalització al Bosc de les Marcetes. Hora: 13 h. 
 • Turó de Puigterrà. Data: dissabte 5 de febrer de 2022. Lloc de trobada: Plaça Espanya (escales que pugen cap Puigterrà). Hora: 10 h. Caminada i neteja del Parc de Puigterrà. Finalització: Parc de Puigterrà. Hora: 13 h. 

Iniciem aquest cicle ritual a la Seu, principal lloc sagrat i punt d’origen de la ciutat de Manresa, i l’acabem al turó de Puigterrà: centre geogràfic de la ciutat moderna on, sorprenentment, ha quedat aquesta falca de natura que és una representació de la perifèria al cor de la ciutat. Com en un holograma, des d’aquest centre i des de cadascun dels espais perifèrics volem que l’efecte de la neteja i la purificació s’irradiïn cap a tota la ciutat i més enllà.

També tenim la voluntat, amb aquestes accions, de poder connectar amb els antics rituals que els nostres ancestres feien en molts d’aquests llocs sagrats (molt vinculats amb la protecció i la fertilitat de la Terra) però aportant un nou sentit que volem que estigui en plena sintonia amb el moment actual.