Ester Torrella

El que la motiva professionalment i personalment és conèixer l’ésser humà en tota la seva integritat i singularitat, aprofundint en el significat de l’estat de salut per a comprendre les causes de la seva pèrdua.

Des que es va llicenciar en medicina per la Universitat de Barcelona fins a l’actualitat, ha recorregut un llarg trajecte de la mà de les diferents disciplines terapèutiques que entenen l’home com un tot indivisible plenament integrat en l’entorn on viu immers. L’Espargiria, l’Alquímia, l’Homeopatia i la Bioquàntica Original són, d’entre totes elles, les més afins a aquest propòsit. Les combina i complementa, segons cada individu i la seva circumstància, amb el que assegura que és el seu recurs preferit: la paraula.

Després de cursar un màster en Homeopatia Espagírica per la Universitat de Girona, es va especialitzar en l’estudi de les característiques i el comportament de les quatre tipologies que conviuen en el si de la humanitat segons la Medicina Tradicional Occidental. Conèixer la tipologia de la persona que li consulta li permet comprendre les seves característiques essencials i realitzar tractaments individualitzats.

Compagina i complementa la consulta privada a la ciutat de Barcelona amb l’escriptura i amb activitats d’assessorament i formació en el coneixement de les quatre tipologies. Aquestes activitats es desenvolupen en el si de l’Associació Un Punt de Partida, una associació sense ànim de lucre que va fundar l’any 2017.

Fins al moment ha publicat dos llibres: Un punt de partida i La Marta i la Savanah, un viatge pels quatre mons. D’aquest darrer llibre en va fer una cantata que va ser estrenada l’any 2018.